หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 18 งาน

1. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า / เครื่องจักร

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1. ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ
2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอ
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่การเงิน/การธนาคาร

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.จัดทำเอกสารใบเบิกเงินสดและเคลียร์ย่อยกับหัวหน้าแผนกการเงินประจำวัน
2. รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบก
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. หัวหน้าหน่วยสรรหา-ค่าจ้าง

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ประสานงานการลาต่าง ๆ ของพนักงานประจำวันพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบลา
2.ติดตามใบเช็คชื่อปร
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันก่อนใช้งาน
2.ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปก
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและความร้อน

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนให้มีประสิทธิภาพ
2.ติดต่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจ่าย
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ-บริการสนับสนุน

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

รับผิดชอบ ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และจัด Spec คอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัททั้งหมดรวมถึงดูแลไม่ให้ข้อมูล วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมตามแผนอัตรากำลังพลประจำปี
2.งานประกันสังคมแจ้งเข้าแจ้งออ
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

จัดทำ SI ส่ง FAX ให้ลูกค้าและ Shipping เพื่อยืนยันรายละเอียดในการส่งมอบ
ติดตาม L/C พร้อมติดต่อรายล
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+กฎหมาย
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องจักร

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

จัดทำ SI ส่ง FAX ให้ลูกค้าและ Shipping เพื่อยืนยันรายละเอียดในการส่งมอบ
ติดตาม L/C พร้อมติดต่อรายล
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+กฎหมาย
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ
2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอ
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่การเงิน/การธนาคาร

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.จัดทำเอกสารใบเบิกเงินสดและเคลียร์ย่อยกับหัวหน้าแผนกการเงินประจำวัน
2. รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบก
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าหน่วยสรรหา-ค่าจ้าง

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ประสานงานการลาต่าง ๆ ของพนักงานประจำวันพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบลา
2.ติดตามใบเช็คชื่อปร
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1. การตรวจสอบใบแจ้งขาย ใบส่งของ ออกใบกำกับภาษี
2. รวบรวมเอกสารประกอบการขายให้หัวหน้าบัญชี
3. จัดทำ
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและความร้อน

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนให้มีประสิทธิภาพ
2.ติดต่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจ่าย
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ติดตามควบคุมตรวจสอบแผนผลิต
2.สุ่มตรวจสอบวิเคราะห์และติดตาม คุณภาพ วัตถุดิบและกระบวนการผลิต
3.จัด
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

1.ทบทวนระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฯให้เหมาะสม
2.วางแผนการพัฒนาทักษะความสามารถ/ฝึกอบรมประจำปี
3.วา
วันที่ 28 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี